ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Energy 3

Ενέργεια

Στο σύμπαν υπάρχουν τέσσερις μορφές ενέργειας: η βαρύτητα, ο ηλεκτρομαγνητισμός, οι ασθενείς πυρηνικές και οι ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις. Η λέξη ενέργεια (Energy) είναι μια σύνθετη ελληνική λέξη, που αποτελείται από το «εν» και το «έργο», που σημαίνει «μέσα σε έργο». Μ’ αυτόν τον γενικό όρο περιγράφονται όλες οι πηγές θερμότητας και ισχύος. Στη Φυσική όμως με τη λέξη ενέργεια εννοείται καθετί που μπορεί να μετατραπεί σε μηχανικό έργο. Η μονάδα μέτρησης της ενέργειας είναι το joule.

Energy 4

Οι Νόμοι της Θερμοδυναμικής

Ο πρώτος Νόμος της Θερμοδυναμικής ή Νόμος Διατήρησης της Ενέργειας διατυπώθηκε από τον Γερμανό φυσικό Χέρμαν Λούνβιχ Φέρνιναντ φον Χέλμχολτς (Herman Loudwig Ferdinand von Helmholtz, 1821-1894). Σύμφωνα μ’ αυτόν η συνολική ενέργεια στο σύμπαν παραμένει σταθερή, ούτε δημιουργείται ούτε καταστρέφεται. Κανένα τμήμα του σύμπαντος δεν μπορεί να απομονωθεί ώστε να μην υπάρχει καμιά ανταλλαγή ενέργειας.

thermo1

Πιο αναλυτικά η ενέργεια δεν μπορεί ούτε να δημιουργηθεί από το μηδέν ούτε και να καταστραφεί, μπορεί όμως να μετατραπεί από τη μια μορφή στην άλλη. Ο ηλεκτρισμός, ο μαγνητισμός, η χημική ενέργεια, η κινητική, το φως, ο ήχος και η θερμότητα είναι μορφές ενέργειας που μπορούν να μετατραπούν η μια στην άλλη.

Energy low of Thermo

Ο δεύτερος Νόμος της Θερμοδυναμικής διατυπώθηκε από τον Γερμανό φυσικό Ρούντολφ Τζούλιους Εμάνουελ Κλαούζιους (Rudolf Julius Emanuel Clausius, 1822-1888). Σύμφωνα μ’ αυτόν ένα μέρος της ενέργειας χάνεται πάντοτε με τη μορφή θερμότητας κι αυτή η θερμότητα δεν μπορεί να μετατραπεί εξ ολοκλήρου σε άλλη μορφή ενέργειας. Έτσι το ενεργειακό απόθεμα του σύμπαντος ελαττώνεται συνεχώς μετατρεπόμενο σε θερμότητα και η ποσότητα της «χρήσιμης» ενέργειας λιγοστεύει συνεχώς. Σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο το σύνολο της εντροπίας του σύμπαντος αυξάνεται συνεχώς και κάποια μέρα θα φθάσει σε μια ανώτατη τιμή, οπότε η ποσότητα της χρήσιμης ενέργειας θα μειωθεί στο μηδέν και θα επικρατήσει ολοκληρωτική αταξία.

Energy 2

Σημείωση: Πολλοί ερευνητές του χώρου της Ελεύθερης Ενέργειας θεωρούν πως οι Νόμοι της Θερμοδυναμικής δεν πρέπει να θεωρούνται απόλυτοι και πως υπάρχουν τρόποι να υπερκεραστούν. Το «αεικίνητον» μπορεί να υπάρξει;

Energy 1

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η Επανάσταση που Αλλάζει Τα Πάντα, Γιώργος Στάμκος (1η εκδοση, Αρχέτυπο 2001, Ανανεωμένη έκδοση 2016)

FreeENERGY cover4

Advertisements